BALIABIDE TESTUALAK: KONEXIOA ETA KOHEXIOA

1. Juntagailuak

Honako juntagailu hauek bereiziko ditugu:

a) Emendiozkoak:eta.

b) Hautakariak: edo, edoeta, ala, nahiz, zein.

c) Aurkaritzakoak: baina, baizik, baino, ezpada.

2. Menderagailuak

Menderagailuak asko dira. Mendeko esaldiak sortzen dituzten denak.. Hemen baztuk azaltzen dira; denak ikusteko, begiratu SINTAXIA

3. Lokailuak

 3.1. Emendiozkoak (zerbait gehitu):

 ere, gainera, bestalde, halaber, berebat, orobat, era berean, horrez gain, are gehiago, ez hori         bakarrik, ez ezik… ere, ahaztu gabe…

behintzat, bederen, behinik behin, gutxienez…

3.2. Hautakariak (aukera egiteko):

bestela, osterantzean, gaineratikoan…

3.3. Aurkaritzakoak (oposizioa):

ordea, berriz, aldiz, ostera, aitzitik,

bien bitartean,

alabaina, alafede, hala ere, haatik,

dena den, dena dela,  nolanahi ere, guztiarekin ere…

3.4. Ondoriozkoak:

beraz, bada, hortaz, orduan, horrela, hori dela eta, hori dela bide, hori dela medio,

horrenbestez, horregatik,

esanak esan, kontuak kontu,

3.5. Kausazkoak:  izan ere, bait- -lako

3.6. Enumerazioan elementuak antolatzeko:

lehenik, lehenik eta behin, hasteko, aurrena…

lehenengo, bigarren, hirugarren, hurrena, ondoren, azkenik,

azkenik, amaitzeko, bukatzeko…

alde batetik, batetik, bestetik, bestalde…

hala… nola, nahiz…nahiz, zein, bai…bai…

ere, ere bai, baita…ere…

batzuk, beste batzuk, badira… -enak, bada…-enik, zenbait…

askotan, batzuetan, sarritan, frankotan, beste batzuetan, zenbaitetan, inoiz, noizean behin,          aldizka, noizbait…

3.7. Ordena kronologikoa:

hasieran, ondoren, gero, pixka bat geroago, hurrena, azkenik…

3.8.      Denborazkoak:

harrezkero, geroztik, ordutik hona, handik aurrera, une hartan, berri hartan…

honezkero,

ordurako,

jadanik

dagoeneko

hemendik aurrera, aurrerantzean, handik atzera…

bat-batean, tupustean

eta orduan,

artean…

3.9. Ordena espaziala:  aurrean, atzean, erdian, gainean, azpian, -n zehar, -ren kontra, parez pare, inguruan, goian,          behean, urruti, gertu, barruan, kanpoan, ezkerrean, eskuinean, erdi parean.

 3.10. Moduzkoak:

 orokorki, oro har, jenerealean, normalean, batez beste,

nola edo hala, era batera edo bestera, aldez edo moldez…

zoritxarrez, tamalez, damurik,

zorionez…

ezinbestean, derrigor, halabeharrez, nahitaez…

dudarik gabe, inolako zalantzarik gabe, ezbairik gabe…

ustekabean, oharkabean, nahita, jakinaren gainean, gogoz kontra,

gustura…

3.11. Ezezkoak: 

ezta hurrik eman ere, ezta pentsatu ere, ezta gutxiagorik ere…

3.12. Esandakoa argitzeko:

esan nahi dut, bestela esanda, hobeto esan, ondo pentsatzen jarritan, egia esateko, nolabait         esateko, esan nahi baita…

3.13. Iritzia emateko:

nire ustez, nire iritziz, nik uste, uste dudanez, apenas…

3.14. Arrazonamenduaren sarreran:

dakigunez, esan bezala, ikusten denez, badirudi, dirudienez, aidanez, antza denez, jakina           denez, bistan da, noski, jakina…

3.15. Adibideak emateko:

esate baterako, esaterako, adibidez, besteak beste, hala nola…

3.16. Birformulatzeko (erredundantzia egokia):

hau da, hots, alegia, hitz batean, hain zuzen (ere),

3.17. Zalantza adierazteko:  seguraski, seguru asko,

agian, apika, beharbada, litekeena da, baliteke…

3.18. Galdegaiaren funtzioa arintzeko kataforak:

zera, hauxe, honako hau, ondoko hau, hurrengo hau…

3.19. Hierazkizazioa:

batez ere, batik bat, bereziki, guztien gainetik…

3.20. Aurretik doan izena azpimarratzeko:

delakoa, izenekoa, aipaturikoa, famatua, ospetsua…

 3.21. Arreta hartzeko:

 hara, begira, ikusi…

KOHESIO EMAILEAK 1. Baliabide testual guztiak dira kohesio emaileak; beraz, goian ezarri edo aipatu ditugun guztiak.

2. Honako hauek ere kohesio emaileak dira:

1. Erreferenziazkoa:

Izenordain pertsonala

Erakuslea (katafora, anafora).

Adberbioa

Artikulu mugatzailea

 2. Ordezkapen semantikoa:

Errepika

Sinonimoa

Hiperonimoa

Hiponimoa

Kohiponimoa

Inguru erlazioa

Puntuazio markak

Nominalizazioa

 3. Elipsea:

 4. Puntuazio markak:

Esta entrada fue publicada en 1 Liguistiko-testuala y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s