Gizona Parkean

Hemen dago gizona hiriko parkean, zumar tantaiaren gerizpean eserita. Ez dit hurbiltzeko keinurik egin; neu joan natzaio, eta pozik egin dit tokia ondoan.

Ez zait kolpean hasi konfesatzen. Matazari tiraka, hariak ekarri du hizpidea. Adierazi dit jendeak ez duela sinesten esaten duen guztia, eta ez duela esaten sinesten duen guztia. Saiatu naiz garrantzia kentzen, esanez denok egiten ditugula horrelakoak. “Hortik, ordea, ez dator atarramentu onik”, pipertu zait. Seguir leyendo

Publicado en General Castellano | Etiquetado | Deja un comentario

BAKEA ETA DINAMISMOA DA ESPIRITUA

«Bakea zuekin»

Jn 20,19-23
Mendekoste jaia, 190609

Agerpenen kontakizunek, fededunarentzat errealitate espezifiko eta oinarrizkoak direnekin uztartzen dute Berpiztuaren esperientzia: bakea, misioa, barkamena eta Espiritua.

Bakea (shalom) da Berpiztuaren agurra, jaiotzaren kontakizun mitikoan aingeruena izan zen bezalaxe: “Bakea Jainkoaren gizakioi” (Lk 2,14). Buru-gogamen ez-behatua baldin bada bakea osten digun gauza bakarra, garbi dago Presentzia dela bakearen sinonimo, “pentsa dezakegun guztia gainditzen duena” (Filp 4,7). Ez da harritzekoa, Testamentu Berrian, Jesusi  “gure bakea” esatea (Ef 2,14) eta Paulok behin eta berriz aipatzea “Bakearen Jainkoa” (1Tes 5,23; Erm 15,33; Filp 4,9).

Misioa erabat bat dator Jesusenarekin, laugarren ebanjelioaren arabera: “Aitak bidali nauen era berean bidaltzen zaituztet nik”. Misioaren ardatza ez daiteke izan bizia komunikatu eta sustatzea baizik, zeren Jesus etorri da “Bizia izan dezaten, eta oparo izan ere” (Jn 10,10).

Misioak ez du zerikusirik proselitismoarekin eta da jaiotzen norbaitek bere burua egiaren jabe kontsideratzen duelako. Hori baino askoz ere sakonagoa da, debaldekoa eta berekoikeriarik gabea. “Bidalia” sentitzea da, soil-soilik, geure burua “ubide” moduan hartzea, horretan zehar espresatzen delarik Bizia. Horrexegatik berekoikeria eta espektatibarik; izan dadila Bizia! Bakar-bakarrik senti daiteke “bidalia” bere egoarekin identifikatzeari utzi diona, egoarengandik banandu dena. Egoa ez daiteke sekula bizi “bidali” moduan, nahiz eta halaxe aldarrikatu, zeren bere ezaugarria da egoan zentraturik bizitzea; hain zuzen, ubide izatearen kontrakoa da hori. Seguir leyendo

Publicado en 1 Igandeko ebanjelioa | Etiquetado | Deja un comentario

Denek irabazi?

Futbol-partidan, konparazioak balio baleza, ikusi dituzue inoiz bi ekipoak irabazten? Politikan, bai, denek irabazten dute. Hala gertatu zen igandean. Behintzat, irabazi balute bezala ospatu zuten, “Hundidas Podemos”ek izan ezik, gaur goizean Xabier Lapitzek  (“En Jake”) eta beste batzuek deitu dioten eran

Galdera sinplea da: zer zeukan Casadok ospatzeko, kasik inon ez baitu irabazi, eta gobernutxo batzuk lortzeko Europako partidurik ultraeskuindarrenarekin egin beharko baititu paktuak, horrek esan nahi duenarekin?

Potzierto, ultraeskuinaren presidenteak esan du ez duela ametituko: ez irainik, ez etiketarik. Nik ez dut irainduko. Irakurleoi eskainiko dizuet aukera gogoeta egiteko,  eta ‘ultraeskuinak’ esan nahi duen guztia (adiera, konnotazio, errealitate…) pentsatzeko. Bestalde, apirilaren 27ko botoen erdiak galdu eta, hala ere, irabazi egin omen du.

Riverak zer dauka ospatzeko, kanpainan aldarrikatu zituen helburuen erdiak ere, eta inportanteena, Casadoren alderdiari sorpassoa egitea, ez baitu lortu?

Izan gaitezen onestuak! Madrillen Carmenak eta Gabilondok irabazi dituzte hauteskundeak; Bartzelonan, Maragallek; Europakoak, PSOEk. Euskal Autonomia Erkidegoan, PNV-EAJk; Nafarroan, ‘Navarra Suma’k, eta abar. Otegi ere atzo oihuka ikusi genuen, eta ondo iruditzen zait ospatzea, baina ez ezer askorik irabazi duelako: udaletxe batzuk, eta ez da gutxiestekoa; hortik Otegiren euforira, ordea, saltako handia dago. Seguir leyendo

Publicado en 1 Artikulua/Prentsa | Etiquetado | Deja un comentario

GARENAK ESPAZIOA GAINDITU EGITEN DU  

 

«Hirian geratu Goikoaren indarra zeuenganatu arte»

Lk  24,46-53
Igokundearen jaia, 190602

Lukasek testu horrekin amaitzen du bere ebanjelioa. Beste ezer baino gehiago, katekesia dela esan behar. Lehen komunitateetako dizipuluentzat lehentasuna duten gauzak azpimarratzen dira.

Alde batetik, nola ulertu Jesusen heriotzaren esanahia?; dezepzio mingarriaz gain, eskandalagarria ere izan zen haientzat. Jainkoak nola onets dezake bere Kutunaren heriotza? Hara zer dioen Lukasek: “Idatzia zegoen (Toran edo judaismoaren liburu santuan). Badirudi hau adierazi nahi duela: ez izan zalantzarik: Goikoaren plana zen dena.

Bigarren lehentasuna zen bete behar zuten ‘eginkizuna’ onartzea. Dizipuluak “testiguak” dira, eta ebanjelioa iragarri behar dute, “Jerusalemdik” hasita, hau da, judaismoaren sustraiei eutsirik.

Hirugarren, Goikoaren kemena ziurtatzen die. Eginen liburuan ageri denez, Espirituarengan pertsonifikatzen du, eta Mendekosteko kontakizunean eszenifikatzen (Eg 2,1-13).

Laugarren, ‘igokundea’ (‘zerura igotzea’) aipatzen du; hizkera mitikoan; noski, orduko mundu-ikuskerarekin ondo uztartua, zeinek ziurtzat jotzen zuen espazioa hiru plano edo mailatakoa zela, baina gaur egunerako onartezina. Besteak beste, unibertsoa nolakoa den ikusita, non dago ‘goia’?, non ‘behea’?

Azkenik, Lukasen joera azpimarratuz amaitzen du: alaitasuna eta Tenpluko otoitza.

Katekesi-testua dela ohartzeko, ez dago ikusi besterik Lukasek ez daukala inolako oztoporik kontraesanean mugitzeko. Testua hitzez hitz uler zedin nahi izan balu, saiatuko zen begi-bistako kontraesan hori ezkutatzen. Zeren, ebanjelioan esaten du “Jesus, berpiztu zen egun berean igo zela zerura (“asteko lehen egunean” :Lk 24,1). Eginen Liburuaren hasieran dio, berriz, Jesus berrogei egunez agertu zitzaiela (Eg 1,3), “igotzen ikusi zuten arte” (Eg  1,9). Seguir leyendo

Publicado en 1 Igandeko ebanjelioa | Etiquetado | Deja un comentario

Boto baldintzatuak

Askotan bezala, Lazkao Txikiz oroitu naiz, hasiera honetan. Behin batean, joan dira Nafarroako herriren batera bertsotara, bertsolariak ongi zainduta zeuden garaia izaki, guardia zibilak omen zeuden herri hartan (bertsoez gain egongo zen beste zerbait ere). Eta galdetzen dio guardietako batek: ¿Ustedes qué hacen aquí?, eta Lazkao Txikik: Somos bertsolaris, venimos a cantar . Y ¿qué van a cantar? No sabemos. ¡Vaya cantores de los c. que son ustedes! Hemedik aurrera Joxe Migelen irribarrea, ezpainen mugimendua eta begien zorroztasuna imajinatzen ditut. Seguir leyendo

Publicado en 1 Artikulua/Prentsa | Etiquetado | Deja un comentario

INORK KEN EZ DIEZAGUKEEN BAKEA

«Maite nauenak beteko du nire hitza, eta Aitak erruz maitatuko du, eta harengana etorriko gara, eta hura izango da gure etxea»

Jn  14,23-29

Pazkoa VI, 190526

 Laugarren ebanjelioaren egileak bertute handia dauka, ederki adierazten du zer garen. Horregatik, konprentsiotik irakurtzen dugunean, haren hitzek jakituria atenporala transmititzen dute, eta halako oihartzun bat sortzen dute gure barnean; izan ere, bizi gaituen desira sakonarekin lotua, nahiz eta batzuetan desira hori lokarturik egon.

         Efesioei Gutunean (2,14) esaten da “Jesus da gure bakea”. Inolako zalantzarik gabe, ebanjelio sinoptikoek diotenaren arabera, Jesus bake sakonean edo ekuanimitatean bizi izan zen. Aitarekin baturik zegoelako ziurtasunetik zetorkion bakea eta, bizi honetan, Haren borondatea besterik nahi ez izatetik. Ez dago zalantzarik, pertsona bat bere egoaren espektatibeti lotzen ez bazaie, eta Biziak eskatzen diona maite badu, bakean irmo finkaturik egongo da. Seguir leyendo

Publicado en 1 Igandeko ebanjelioa | Etiquetado | Deja un comentario

Denak ez dira berdinak

Bigarren hauteskunde-kanpaina hilabeteren buruan. Isilaldi luzea egin dugu Euskal Herrian, politikaz askorik mintzatu gabe, nik behintzat! Orain asko hitz egiten dut. Mintzatu bakarrik ez, entzun ere asko egiten dut: telebistako debate gehienak ikusten ditut; baita irratietakoak entzun ere, ahal bada. Orain, zorionez, beste giro bat nabaritzen dugu: edo giroa aldatu da, edo geu aldatu gara eta giroa aldatu dela uste dugu. Azkenean, gauza bera da: giroa eta geu interaktiboak gara. Seguir leyendo

Publicado en 1 Artikulua/Prentsa | Etiquetado | Deja un comentario